Hlavná stránka

Oznam

Veľkonočné prázdniny :  18.04.2019 – 23.04.2019

Nástup do školy v stredu 24.04.2019.

K novej jari veľa sily, by ste dlho žili, na Veľkú noc veľa vody,spokojnosti a pohody…. Želá kolektív ZŠ

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2019/2020

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA                                                                                                                                

Riaditeľstvo ZŠ Ihľany, 127 oznamuje

rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka sa           

uskutoční dňa 04. 04. 2019 (štvrtok) od 10:30 hod. v budove tunajšej Základnej školy.

Ide o deti narodené od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013 a staršie, nie mladšie.

Na zápis je potrebné:

– prísť s dieťaťom,

– priniesť rodný list dieťaťa,

– občiansky preukaz rodiča, alebo zákonného zástupcu

– preukaz poistenca dieťaťa.

Bližšie informácie podá riaditeľka Základnej školy v Ihľanoch.

                                                                                                                                                                            PaedDr. I. Miturová

                                                                                                                                                                                            riaditeľka ZŠ

OZNAM

 Riaditeľka Základnej školy v Ihľanoch oznamuje, že na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade, detskej lekárky MUDr. Milkovej a na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy v Ihľanoch, je vyučovanie od 13. februára 2019 (streda) do 15. februára 2019 (piatok) prerušené z dôvodu chrípkového ochorenia žiakov.

Vyučovanie bude pokračovať po jarných prázdninách 25. februára 2019 (pondelok).

Oznam

Oznamujeme, že 1. polrok školského roka 2018/2019 je úspešne za nami.                                        31. januára 2019 ( štvrtok ) žiaci obdržia polročný výpis známok. V tento deň sa žiaci učia podľa rozvrhu hodín.  01. februára 2019 ( piatok ) sú polročné prázdniny.                                                       Milí žiaci, užite si tento voľný deň!                                                                                                             A aj keď nie každý bude mať na vysvedčení najnižší súčet známok, nevadí, pousilujte sa v 2. polroku 2018/2019.                                                                                                                                        Začiatok riadneho vyučovania – 04. február 2019 ( pondelok ).

Futbalový turnaj

13. decembra 2018 sa vybraní žiaci 3. – 4. ročníka zúčastnili na futbalovom turnaji mladších žiakov v ZŠ Toporec. Odišli sme s pekným 3. miestom. Radosť nám urobili nie len diplom a víťazný pohár, ale aj dobrá nálada, súdržnosť a radosť z pohybu.

Vedenie Základnej školy v Ihľanoch 127

Pozýva rodičov žiakov tunajšej školy na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 15.11.2018 ( štvrtok ) o 14:30 hod. v budove základnej školy.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

Na našej základnej škole prebehlo 18.10. ( štvrtok ) a 19.10.( piatok ) testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov. Do pilotného projektu zameraného na testovanie pohybových predpokladov sa zapojilo 29 prvákov. Koordinátorkou testovania bola Mgr. Mária Starinská.

Cieľom celoplošného testovania pohybových predpokladov žiakov nie je vyhľadať najtalentovanejšie deti, ale odporučiť deťom (aj rodičom) druhy športov (disciplín), v ktorých môžu byť deti úspešné, resp. vykonávanie daného športu ich bude zaujímať. Ak ich šport zaujme (nadchne), budú deti motivované a budú sa chcieť hýbať. Úvodné testovanie žiakov v 1. ročníku základných škôl je zaradené zámerne v tejto vekovej kategórii, pretože ešte väčšinou nezačali s riadenou športovou prípravou, alebo ju realizujú len krátku dobu.

Testovanie prebiehalo v 4-och cykloch:

 1. cyklus
 • Váženie a meranie k zisteniu telesnej váhy a výšky
 • Predklon v sede dosahovaním
 • Sed – ľah
 • Opakovaná zostava s tyčou
 • Výdrž v zhybe nadhmatom
 • Skok do diaľky z miesta
 • Kotúľanie troch lôpt
 1. cyklus
 • Člnkový beh 4×10 m
 1. cyklus
 • Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m
 1. cyklus
 • Vlajková naháňačka

Od školského roku 2018/2019 bude testovanie povinné pre všetkých žiakov 1. ročníkov základných škôl. Tí absolvujú rovnaké testy o dva roky – teda v 3. ročníku. Každé otestované dieťa navyše získa  osvedčenie, ktoré bude obsahovať zoznam odporúčaných športov. Prepojenie na veľký informačný systém o športe pomôže sprostredkovať informáciu o dostupných športových kluboch v regióne, na ktoré sa môžu rodičia obrátiť a zapísať dieťa na daný šport. Modul testovania bude súčasťou informačného systému v športe, ktorý legislatívne upravuje zákon o športe.

30.10.2018 –   jednorazový štátny sviatok – Pripomenutie si 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. 10.1918 v Turčianskom Sv. Martine.

Jesenné prázdniny :

31. október ( streda )  –  04.november  ( nedeľa ) 2018.  Školské vyučovanie sa začne 05. novembra 2018  ( pondelok ).

Milí žiaci a milí rodičia!

Prázdniny sa pomaly končia a my sa na Vás už    veľmi tešíme! Dúfame, že aj vy na nás 🙂

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 03.09. 2018 o 8.00 hod.                                                                                       v  budove tunajšej Základnej školy.

                                                                                 Prvý deň  nepotrebujete školské tašky a  ani                                                                                                 pomôcky.

                                                                                 Tešíme sa na vaše zážitky z prázdnin!

Oznam

Riaditeľka Základnej školy v Ihľanoch oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 05. apríla ( štvrtok ) a 06. apríla ( piatok ) od 10,30 hod. v budove tunajšej Základnej školy. Ide o deti narodené od 01.09.2011 do 31.08.2012 a staršie, nie mladšie.

Na zápis je potrebné:

 • prísť s dieťaťom,
 • priniesť rodný list dieťaťa,
 • občiansky preukaz oboch rodičov,
 • preukaz poistenca dieťaťa.

Všetkovedko

„Lepšie je niečo skúsiť a zlyhať, ako neskúsiť  vôbec.“ To sme si povedali aj my s našimi žiakmi a išli sme súťažiť. Žiaci to skúsili a nezlyhali. Práve naopak, ukázali nám aj svojim rodičom, že tiež patria k šikovným a úspešným žiakom.

Najbystrejší žiaci našej školy, z 3. – 4. ročníka, sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO. Potrápili sa a za svoju veľkú snahu boli aj dostatočne odmenení. Žiakov najviac potešili vecné ceny ale aj diplom s titulom Všetkovedko.

Najúspešnejším žiakom s titulom Všetkovedko školy sa stal Vladko Mitura z 3.A triedy. Medzi 30% najúspešnejších žiakov z 3. ročníka s titulom Všetkovedko sa dostali žiaci: Sofia Čopjaková, Samuel Čopjak, Gabika Krempaská, Laura Svitanová, Bibiana Polačeková a Matej Dunka. Za úspešné zapojenie a titul Všetkovedkov učeň dostali žiaci Marián Homza a Vincent Gažik.

Veľkú snahu ukázali aj naši najstarší žiaci – štvrtáci. Najúspešnejším štvrtákom v tejto súťaži sa stal Richard Dunka zo 4. B triedy.  Medzi 30 % najúspešnejších žiakov zo 4. ročníka a titul Všetkovedko získali: Michal Mišalko Daniela Horváthová, Sára Mišalková, Timea Kačicová. Za úspešné zapojenie a titul Všetkovedkov učeň dostali najbystrejší žiaci zo 4. A triedy, ktorými sú: Milan Nikolovski, Michaela Dunková, Anna Mišalková, Peter Mišalko, Zuzka Mišalková, Dominik Mišalko, Kevin Mišalko.

Žiakom sa súťaž páčila a povzbudila ich do ďalšej práce. Už teraz sa tešia na ďalšie súťažné testovanie. A to nie len oni, ale aj ich kamaráti z nižších ročníkov.

Mgr. Dominika Dzurňáková