Krúžky

 

Hlavným cieľom krúžku je hravou formou podporiť rozvíjanie jemnej motoriky, grafomotoriky, komunikačných schopností, kognitívnej, emocionálnej a psychomotorickej oblasti,  lokomočných pohybov. Naučiť žiakov zotrvať v hre – inej činnosti a dokončiť ju. Pomôcť získané poznatky a skúsenosti aplikovať v rôznych aktivitách – v spoločenskom živote.

Mgr. Adelína Oračková – Tvorivé ručičky

Elena Regecová – Čitateľský krúžok

Mgr. Jana Palčová – Hudba hrou

Mgr. Radka Irhová – Tanečný krúžok

Mgr. Dominika Dzurňáková – Vševedko

Mgr. Mária Starinská – Mixáčik

Michaela Galliková – Miž – Maž