Krúžky

Hlavným cieľom krúžku je hravou formou podporiť rozvíjanie jemnej motoriky, grafomotoriky, komunikačných schopností, kognitívnej, emocionálnej a psychomotorickej oblasti,  lokomočných pohybov. Naučiť žiakov zotrvať v hre – inej činnosti a dokončiť ju. Pomôcť získané poznatky a skúsenosti aplikovať v rôznych aktivitách – v spoločenskom živote.

Meno Názov krúžku
Ing.Mgr. Marcela Paludková Veselá abeceda
Mgr. Adelína Oračková Tvorivé ručičky
Mgr. Mária Starinská Zvedavko
Bc. Michaela Galliková Mixáčik
Mgr. Jana Palčová Tvorivé čítanie
Mgr. Dominika Dzurňáková Bystré hlavičky