Zásady riešenia konfliktov u detí

ZÁSADY  RIEŠENIA  KONFLIKTOV  U  DETÍ

Vážení rodičia.

Častokrát si neviete poradiť so svojími ratolesťami. Nepočúvajú Vás, kričia, odvrávajú, súrodenci sa navzájom hádajú a bijú.

Práve preto si prečítajte a snažte sa používať nasledujúce pravidlá, ktoré výraznou formou napomáhajú riešeniu konfliktov a ich predchádzaniu.

Vzniknuté konflikty neriešte v afekte a v zlosti, počkajte kým odoznie Váš počiatočný hnev. Nekričte, tým len deťom dávate nesprávny príklad, ako konflikty riešiť.

  • Vypočujte si obe, do konfliktu zainteresované strany.
  • Dodržiavajte pravidlá rozhovoru: aktívne vzájomné počúvanie, ochota a snaha načúvať.
  • Dôležité je pomenovať to, čo deti cítili, keď sa im diala neprávosť (pomenovanie citov a pocitov).
  • Musíte chcieť, aby deti sami prišli na to, čo spôsobilo konflikt.
  • Zistite, či sa situácia nedala riešiť iným spôsobom.
  • Rozprávajte o probléme (dozviete sa viac o tom, čo dieťa trápi, prečo neprimerane reagovalo).
  • Upozornite deti na dôsledky, ktoré plynú zo vzniknutej situácie.

Ak si deti uznali chybu, spoločne si vyriešili konflikt a snažia sa korigovať svoje správanie je nevyhnutné, aby ste ich pochválili a vyzdvihli ich pozitívne vlastnosti. Tým im garantujete vašu prejavenú dôveru

PaedDr. Miturová I.